Các đơn đặt hàng sản xuất mới của Đức tốt hơn dự kiến ​​trong tháng…

Lợi nhuận ròng hợp nhất trong cả năm 2022 đạt 163,3 triệu EUR, cao hơn…

Trong kỹ thuật giao dịch tài chính, đường trung bình động hàm mũ (EMA) được sử dụng khá rộng rãi. Công cụ này phản ánh cụ thể biến động của giá tính theo cấp số…

Tin tức thị trường Forex ngày 20 Từ tuần trước, sau khi trải qua một đợt điều chỉnh sâu thì Bitcoin cũng chịu tác động. Tiền điện tử thậm chí còn trượt dốc còn 36.000…

Chỉ báo MFI là một trong những chỉ bảo được nhiều chuyên gia đầu tư tài chính khuyên dùng bởi nhiều ưu điểm không thể bỏ qua. Trên thực tế, bản chất nó liên quan…

Giao dịch ngoại hối (forex ) đòi hỏi trader phải nắm bắt được xu hướng và điểm đảo chiều của thị trường một cách chính xác. Việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ…